Lokalne vijesti svakog dana osim nedjelje u 11:00, 13:00 i 18:00 sati *** On Air : -